Autofavorīts

Lietotu riepu nodošana. Svarīgi zināt!

Kad riepas savu laiku ir nokalpojušas, tās jānodod pārstrādei un nekādā gadījumā nedrīkst patvaļīgi izmest. Par riepu izmešanu var draudēt sods līdz pat 1000 eiro.

Riepas var nodot savākšanai speciālos tam paredzētos punktos (katrs cilvēks pa 4 riepām), kuru atrašanās vietu var atrast vietnē atkritumi.lv.

Riepas pieder pie tādiem cilvēku saimnieciskās darbības pārpalikumiem, kam ir tendence uzkrāties arvien lielākos daudzumos un kam dabiskais sadalīšanās periods ir ļoti ilgs. Viena tonna autoriepu aizņem ap 17 m3 telpas. Riepas nav ieteicams apglabāt atkritumu izgāztuvēs, jo pēc apglabāšanas to caurumos paliek gaiss. Tas padara apraktās riepas peldošas, un pēc kāda laika tās uzpeld, salaužot augsnes virskārtu. Tāpēc riepas jānodod pārstrādei.

Būsim atbildīgi!